Commissies van advies

Home > Commissies van advies

Commissies van advies

Het hoogheemraadschap heeft een aantal commissies. Twee commissies van advies (de commissie Bestuur, Middelen & Waterketen en de commissie Water & Wegen) bestaan uit leden van het algemeen bestuur en adviseren over de bestuursvoorstellen.

De vergaderingen van deze commissies zijn openbaar en kunt u zonder aanmelding bijwonen. Van de vergaderingen worden beeld- en geluidopnamen gemaakt. Zie voor meer informatie de pagina Algemeen bestuur. U kunt desgewenst ook inspreken