Canon Waterstaatsgeschiedenis

Home > Canon Waterstaatsgeschiedenis

Canon Waterstaatsgeschiedenis

De canon van onze waterstaatsgeschiedenis (de 'natte' historie van het Noorderkwartier in 30 hoofdmomenten) kunt u vinden op de website van het Waterlands Archief.

De eerste dijk, de eerste waterschappen, de Westfriese Omringdijk, de Sint-Elizabethsvloed, de droogmakerijen, paalworm, kusterosie, het Noordhollands Kanaal, de Hondsbossche Zeewering, het Noordzeekanaal, de watersnoodramp van 1916, de Wieringermeer en de Afsluitdijk, de ramp van 1953 en de waterschapsconcentratie, ze komen allemaal voorbij.