Bezwaar tegen een bestuursbesluit (niet tegen waterschapsbelasting)

Home > Bezwaar tegen een bestuursbesluit (niet tegen waterschapsbelasting)

Bezwaar tegen een bestuursbesluit (niet tegen waterschapsbelasting)

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)? Dan kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken. Hiervoor heeft u maximaal zes weken de tijd. Het bezwaar kunt u digitaal of schriftelijk indienen.

Formulier voor digitaal bezwaar tegen bestuursbesluit  (niet voor waterschapsbelastingen)

Naast de bezwaarmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van mediation. Wij gaan graag met u in gesprek. Meer informatie over mediation vindt u hier

 

 

Voor een nadere uitleg hoe u bezwaar maakt download onderstaand document