Bestuursblog

Home > Bestuursblog

Bestuursblog

Net als een gemeente of een provincie, bestaat ons bestuur uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur noemen wij het college van hoofdingelanden (CHI). Het dagelijks bestuur is het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H).

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. In het bestuur zijn in totaal elf partijen vertegenwoordigd. Deze partijen kunnen naar aanleiding van een algemene bestuursvergadering hun standpunten kenbaar maken via onze blog/nieuwsbrief:

De bijbehorende vergaderstukken kunt u hier vinden.