Veiligheid beoordelen

Home > Wat doet HHNK? > Beschermen tegen overstroming > Veiligheid beoordelen

Veiligheid beoordelen

Ieder jaar rapporteren we aan onze toezichthouder ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) de staat van onze primaire waterkeringen.

Daarnaast moeten we iedere twaalf jaar beoordelen of onze primaire keringen nog aan de gestelde veiligheidsnormen voldoen. We brengen hierover verslag uit aan de Minister. Voor regionale keringen doen we dat iedere zes jaar. In de beoordeling kijken we grondig naar alle onderdelen van de waterkering. Waterkeringen die niet aan de normen voldoen worden versterkt.

Nieuwe waterveiligheidsnormen vanaf 2017

Nederland heeft nieuwe waterveiligheidsnormen voor de dijken, dammen en duinen. In de nieuwe benadering wordt niet alleen gekeken naar de kans op een overstroming, ook worden de gevolgen meegewogen. Iedereen in Nederland krijgt hetzelfde basisbeschermingsniveau tegen overstromingen. Daar bovenop krijgen gebieden met een risico op veel slachtoffers en grote economische schade extra bescherming.