Toezicht houden & handhaven

Home > Wat doet HHNK? > Beschermen tegen overstroming > Toezicht houden & handhaven

Toezicht houden & handhaven

Wij zien erop toe dat de waterveiligheid geborgd blijft. We houden toezicht op de naleving van de Keur. Wanneer ernstige overtredingen worden gesignaleerd of wanneer vergunninghouders de voorwaarden uit de vergunning niet naleven kunnen wij handhavend optreden.