Gerealiseerd project Den Oever

Home > Wat doet HHNK? > Beschermen tegen overstroming > Gerealiseerd project Den Oever

Gerealiseerd project Den Oever

Ons klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, het regent vaker, de bodem daalt en we krijgen vaker te maken met hoogwater. Als we niets doen, loopt Noord-Holland, dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, onder water. Daarom is het belangrijk dat we 1.400 kilometer dijken en duinen, langs de kust, langs vaarten en meren en rondom polders, goed onderhouden, beheren en zo nodig verbeteren. De Havendijk in Den Oever beschermt Den Oever en het achterland tegen hoogwater en extreme weersomstandigheden. Deze dijk is tussen 2016 en 2019 versterkt om te zorgen dat iedereen in de toekomst ook hier kan blijven wonen, werken en recreëren.

Versterking met zichtbare en onzichtbare delen

De dijk in Den Oever is op verschillende manieren versterkt. Sommige delen, zoals de betonnen traptreden en de kademuren zijn zichtbaar. Andere delen, zoals het grote stalen scherm dat aan de dorpszijde in de dijk is ingebracht, bevindt zich in de dijk. De schermen en damwanden aan de binnen- en buitenkant van de dijk, zijn met ankers aan elkaar verbonden. Dergelijke maatregelen waren nodig om de dijk stabiel te houden. De havendijk in Den Oever heeft een ware metamorfose ondergaan. Van een groene dijk naar een betonnen dijk met een speciaal op maat gemaakte getrapte bekleding, een tribune.

De tribune

De getrapte bekleding, oftewel de tribune, is uniek in Nederland: de traptreden zijn speciaal voor Den Oever ontworpen en gemaakt. Niet alleen breken ze de golven bij hoogwater, samen vormen ze een tribune die gebruikt kan worden bij evenementen of als uitkijkpunt over de haven. De tribune bestaat uit 2.700 blokken van gemiddeld 2.000 kg per blok.

Muren van basalt

Tot 2017 had deze dijk een basalten bekleding aan de havenzijde. In de haven zijn opnieuw basalten muren geplaatst, om zo de oude uitstraling terug te brengen. In de historische hoek van de Vissershaven waar ook het peilschaalgebouw staat is dit goed zichtbaar. Het gebouw en de bijbehorende peilschaal zijn elementen uit de geschiedenis van de waterbeheersing in Noord-Holland, in het bijzonder de controle van de waterstand voor de dijkbewaking.

Met oog voor de omgeving: werken met de winkel open en De Coupure

Tijdens de dijkversterking is er gewerkt met de winkel open. Zo is het werk gefaseerd uitgevoerd in afstemming met de omgeving. Een bewuste keuze zodat het werk in Den Oever doorgaat. Alle toegangswegen naar de haven zijn aangepakt, maar er bleven altijd voldoende toegangswegen naar de haven open zodat bedrijven hun bedrijfsvoering konden laten doorgaan.

De coupure in Den Oever is dé verbinding tussen het dorp en het haventerrein. De coupure heeft een dubbele set houten deuren gekregen. Bij hoogwater worden de deuren dichtgezet. De deuren zijn vier meter hoog en wegen ruim 2.000 kg per stuk. Als onderdeel van de dijkversterking is in 2019 de brug over de coupure gekomen. De naam voor de brug ‘De Coupure’ is bedacht door de bewoners van Den Oever.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is omgeven door water. De primaire waterkeringen beschermen ons tegen dit water. De versterking van de dijk in Den Oever is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het hoogheemraadschap heeft tijdens de voorbereiding en de uitvoering nauw samengewerkt met een adviesgroep bestaande uit bewoners, bedrijven en belangenorganisaties, gemeente Hollands Kroon, provincie Noord-Holland, HWBP, Ministerie van Waterstaat en Infrastructuur en aannemer Van Oord.