Beschermen tegen overstroming

Home > Wat doet HHNK? > Beschermen tegen overstroming

Beschermen tegen overstroming

Veilige dijken en duinen

Ons klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, het regent vaker, de bodem daalt en we krijgen vaker te maken met hoog water. Als we niets doen, loopt Noord-Holland - dat grotendeels onder de zeespiegel ligt - onder water. Daarom is het belangrijk dat we 1.400 kilometer dijken en duinen, langs de kust, langs vaarten en meren en rondom polders goed onderhouden, beheren en zo nodig verbeteren.

Visie op waterveiligheid

Klik op onderstaande links om hier meer over te lezen.

Grote versies van deze infographics zijn hieronder te downloaden