Watertekort

Watertekort

We spreken van watertekort als er minder water is dan we nodig hebben. Bijvoorbeeld als het lange tijd warm is, het niet regent en de rivieraanvoeren onder bepaalde waarden komen. Deze situatie kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van onze dijken, de agrarische sector (verdroging gewassen), de natuur (onvoldoende drinkwater voor dieren), de waterkwaliteit, de scheepsvaart, de industrie en energiesector (lozing koelwater) en funderingen van huizen.

Watertoevoer IJsselmeer en Markermeer

In droge periodes laten we veel water uit het IJsselmeer en Markermeer onze sloten en vaarten instromen. Op die manier verdrogen ze niet. Met behulp van stuwen, sluizen, gemalen en pompen verdelen we het beschikbare water over ons gebied en zorgen we voor het juiste waterpeil in de sloten Toch is ook de watervoorraad niet onuitputtelijk. Het kan voorkomen dat er in Nederland minder water is dan we nodig hebben voor landbouw en natuur. Dan is er een watertekort.

Voldoende schoon, zoet water

We bekijken hoe we in de toekomst het water zo efficiënt mogelijk over Nederland kunnen verdelen zodat we allemaal profiteren. Want niet alleen wij, maar ook andere delen van Nederland maken gebruik van het water van het IJsselmeer en Markermeer. Samen met Rijkswaterstaat zoeken we naar de meest optimale verdeling en hoe we een voorraad op het IJsselmeer kunnen vormen. Vervolgens verdelen we het water dat ons beheersgebied binnen komt zo optimaal mogelijk. Daarbij houden we rekening met de specifieke behoeftes van de gebruikers binnen de verschillende gebieden.