Baggerschouw

Home > Baggerschouw

Baggerschouw

Wat is een baggerschouw?

Elk jaar controleren wij in een deel van ons beheergebied de sloten op diepte. Dit noemen wij de baggerschouw. Onderhoudsplichtigen krijgen voordat een baggerschouw van start gaat een vooraankondiging thuis gestuurd. Tijdens de baggerschouw controleren we of de sloten diep genoeg zijn.

Waarom een baggerschouw?

Voor goede aanvoer en afvoer…

Bij hevige regenval is het belangrijk dat het water goed afgevoerd kan worden. Om de doorstroming en afvoer van een bepaalde hoeveelheid water te garanderen, is het van groot belang dat er gebaggerd wordt.

…en waterkwaliteit

Een gezonde sloot heeft zuurstof nodig voor de vissen, planten en andere levende organismen, maar ook voor het verwerken van afgestorven waterplanten en boombladeren op de bodem; het rottingsproces. De resten van het rottingsproces blijven op de bodem achter en vormen de sliblaag, oftewel de bagger. Als er weinig water in de sloot staat, is de zuurstof snel op. De vissen, planten en andere levende organismen kunnen er niet meer leven. De kwaliteit van het water gaat dan snel achteruit. Voor een gezond slootmilieu is het dus belangrijk dat er voldoende water in de sloot aanwezig is.

Wanneer vindt er een baggerschouw plaats?

Het beheersgebied van HHNK is opgesplitst in blokken. Elk jaar wordt een blok gecontroleerd op diepte (inpeilen) door de schouwmeesters. Elk blok heeft een cyclus van zeven jaar.

Brief ontvangen voor de baggerschouw?

Van 23 april tot 1 juni 2018 lopen de schouwmeesters in het gebied om de sloten te peilen. Onderhoudsplichtigen ontvangen van tevoren een vooraankondiging met de mededeling dat er sloten gepeild gaan worden waar zij onderhoudsplichtig voor zijn. Als de sloot niet voldoende op diepte is, worden de onderhoudsplichtigen aangeschreven. Zij ontvangen een bestuursdwangbeschikking met de gegevens over de sloot. Onderhoudsplichtigen hebben dan tot 23 april 2019 te tijd om de sloot op diepte te brengen. Vanaf die datum peilen de schouwmeesters de sloot weer. Als de sloot dan nog niet voldoet, gaat de gebiedsbeheerder met de onderhoudsplichtige in gesprek om nog een laatste termijn te geven. Mocht het na deze termijn nog niet gedaan zijn, gaat HHNK de werkzaamheden op kosten van de onderhoudsplichtige uitvoeren. Hierbij worden extra kosten in rekening gebracht.

Welke sloten worden er gepeild?

In de interactieve kaart hieronder ziet u welke sloten de schouwmeesters inpeilen. 

Interactieve kaart baggerschouw