Baggeren

Home > Baggeren

Baggeren

Zuurstof

De waterbodem heeft altijd zuurstof nodig, omdat de afbraak van plantenresten daar altijd doorgaat. Als er maar weinig water boven de bodem staat, verdwijnt de zuurstof al gauw uit dat laagje water en kunnen er geen planten en dieren meer leven. Met actief baggeren helpen wij rottingsprocessen en een tekort aan zuurstof voorkomen. Daarnaast baggeren wij sloten ook om de doorstroming en afvoer van een bepaalde hoeveelheid water te garanderen. En dat is nodig om wateroverlast te beperken.