Baggerbuffer en slibremmer

Home > Baggerbuffer en slibremmer

Baggerbuffer en slibremmer

Varen en recreëren in het Wormer- en Jisperveld. Dat is niet altijd en overal vanzelfsprekend. Soms is er veel bagger in het water. Zoveel dat boten vastlopen. Ons advies: vaar in de bredere vaarten.

Wat is baggervorming?

Wormer- en Jisperveld is een veenweidegebied. Baggervorming is één van de vaak voorkomende problemen. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door bodemdaling. Door de verzoeting van het systeem en de blootstelling aan zuurstof 'verbrandt' het veen. Oevers kalven daardoor af en de bodem daalt. Dit verbrande veen komt in het water als bagger.

Wat doen we voor de toekomst van Wormer- en Jisperveld?

Om het gebied voor de toekomst te behouden, te kunnen blijven recreëren, zijn afgelopen jaren diverse maatregelen genomen voor een betere waterkwaliteit. We halen bagger uit het water, herstellen oevers en verminderen daarnaast de stroming en windwerking in het watersysteem.

Het baggeren van sloten is grootschalig uitgevoerd. Het is echter niet mogelijk om alle bagger uit het gebied te verwijderen. En de bagger komt vaak snel terug. Het is daarom geen duurzame maatregel. Daarom is gezocht naar maatregelen die duurzamer zijn. Deze hebben we gevonden in de baggerbuffer en de slibremmer. Deze kunnen bagger bergen en iets doen aan de stroming in het water. Daardoor is er minder windwerking, golfslag en werveling van bagger. Het water wordt rustiger en helderder.

Slibremmers en baggerbuffers: Wat ziet u ervan?

De maatregelen van de slibremmers en baggerbuffers zijn duidelijk zichtbaar in het gebied. De slibremmer haalt, de naam zegt het al, de stroming uit het water en laat de bagger op één plek neerslaan.

De baggerbuffer bergt bagger, herstelt waar mogelijk oevers en ontwikkelt nieuwe natuur. Baggerbuffers dienen ook als stromingsonderbreker. Een aantal baggerbuffers wordt na het vullen met bagger afgewerkt met planten. Daardoor kan nieuwe natuur ontstaan. De maatregel is dan over een aantal jaar vrijwel onzichtbaar. In sommige gevallen moet het noodzakelijkerwijs wateroppervlak blijven zodat het gebied water kan blijven bergen. Deze buffers zullen dienst blijven doen als baggerdepot. Deze herkent u door een soort ring van geotextiel in het water. Binnenin die ring wordt geregeld bagger gepompt vanuit (vaar-)knelpunten.

Waarschuwing voor recreanten en zwemmers

Baggerbuffers zijn niet geschikt om in te zwemmen: het is een bak vol bagger met een groot risico op drijfzand! Onder water zitten constructies om het geheel op hun plaats te houden, zoals houten palen. Deze kunt u niet zien, maar zitten net onder het wateroppervlak. Ook daarom mag u niet in de baggerbuffers komen. Om schade aan de buffers te voorkomen mogen boten niet aanleggen. Mocht u zien dat ergens schade is ontstaan, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dat aan ons te melden? Dat kunt u doen via ons contactformulier of telefonisch op 072 - 582 8282.