Samenstelling algemeen bestuur

Home > Algemeen bestuur > Samenstelling algemeen bestuur

Samenstelling algemeen bestuur

Vergadering van het algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur, ook wel het college van hoofdingelanden genoemd, bestaat uit dertig leden. Daarvan zijn er drieëntwintig gekozen tijdens de Waterschapsverkiezingen van maart 2019. Drie leden zijn aangewezen door de Kamer van Koophandel (namens het bedrijfsleven), drie door LTO Noord (namens de agrariërs) en één lid is aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (namens de terreinbeheerders). De dijkgraaf is geen lid van het algemeen bestuur, maar is wél voorzitter tijdens de vergaderingen.

Leden algemeen bestuur HHNK

Hieronder vindt u een lijst met de leden van het algemeen bestuur, geordend per partij.

Dijkgraaf

Groen, Water & Land

PvdA

VVD

Water Natuurlijk

CDA

50PLUS

AWP niet politiek wel deskundig

Natuurlijk BBW

Categorie Ongebouwd

Categorie Natuurterreinen 

Categorie Bedrijven

Steunfractieleden algemeen bestuur HHNK

Hieronder vindt u een lijst met de steunfractieleden van het algemeen bestuur, geordend per partij

Groen, Water & Land

PvdA

Water Natuurlijk

CDA

AWP niet politiek wel deskundig

Natuurlijk BBW

Categorie Natuurterreinen 

Categorie Bedrijven

Secretaris

  • Dhr. M.J. (Martin) Kuipers

Verkiezingen

Het algemeen bestuur is gekozen bij de verkiezingen van 20 maart 2019. In het proces-verbaal (hieronder) is de volledige verkiezingsuitslag terug te vinden. In maart 2023 zijn er opnieuw verkiezingen voor het algemeen bestuur, deze zijn gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten.