Samenstelling algemeen bestuur

Home > Algemeen bestuur > Samenstelling algemeen bestuur

Samenstelling algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur, ook wel het college van hoofdingelanden genoemd, bestaat uit dertig leden. Daarvan zijn er drieëntwintig gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen van maart 2015. Drie leden zijn aangewezen door de Kamer van Koophandel (namens het bedrijfsleven), drie door LTO Noord (namens de agrariërs) en één lid is aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (namens de terreinbeheerders). De dijkgraaf is geen lid van het algemeen bestuur, maar is wél voorzitter tijdens de vergaderingen.

Leden algemeen bestuur HHNK

Hieronder vindt u een lijst met de leden van het algemeen bestuur, geordend per partij.

Dijkgraaf

Groen, Water & Land

VVD

Water Natuurlijk

CDA

PvdA

Boeren Burgers Waterbelang

50PLUS

Algemene Waterschapspartij

Ongebouwd

Bedrijven

Natuurterreinen

Secretaris-directeur

  • Dhr. M.J. (Martin) Kuipers

Steunfractieleden

Groen, Water & Land

VVD

Water Natuurlijk

CDA

PvdA

Boeren Burgers Waterbelang

50PLUS

Algemene Waterschapspartij

Verkiezingen

Het algemeen bestuur is gekozen bij de verkiezingen van 18 maart 2015. In het proces-verbaal (hieronder) is de volledige verkiezingsuitslag terug te vinden. In maart 2019 zijn er opnieuw verkiezingen voor het algemeen bestuur, deze zijn gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Downloads