Algemeen bestuur

Home > Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur – ook wel het college van hoofdingelanden genoemd – is het hoogste bestuursorgaan binnen het hoogheemraadschap. Dit bestuur stelt het strategisch beleid en de financiële kaders vast. De dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur, maar is wel voorzitter tijdens vergaderingen.

Vergaderkalender