Commissie Water & Wegen

Home > Adviescommissies HHNK > Commissie Water & Wegen

Commissie Water & Wegen

De commissie Water & Wegen (W&W) adviseert het algemeen bestuur over voorstellen die het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorlegt. De vergaderstukken zijn beschikbaar door de vergaderdata in onderstaande vergaderkalender aan te klikken.

Vergaderkalender

Samenstelling commissie Water & Wegen

De leden van de commissie Water & Wegen maken ook deel uit van het algemeen bestuur (college van hoofdingelanden). De commissie bestaat uit de volgende personen:

Groen, Water & Land

VVD

Water Natuurlijk

CDA

PvdA

Boeren Burgers Waterbelang

50PLUS

Algemene Waterschapspartij

Ongebouwd

Bedrijven

Natuurterreinen

Secretaris

Vergaderingen commissie Water & Wegen

De commissie Water & Wegen vergadert een of twee weken vóór elke vergadering van het algemeen bestuur. Welke dagen dat zijn is te zien in onze Vergaderkalender die boven met de blauwe knop te benaderen is. Wilt u een commissievergadering bijwonen? Dat kan, want deze zijn openbaar. U kunt ook inspreken tijdens een vergadering. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij de afdeling Bestuur | Directie | Strategie.