Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen

Home > Adviescommissies HHNK > Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen

De commissie Bestuur, Middelen & Waterketen (BMW) adviseert het algemeen bestuur over voorstellen die het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorlegt. De vergaderstukken zijn beschikbaar door de vergaderdata in onderstaande vergaderkalender aan te klikken.

Vergaderkalender

Samenstelling commissie BMW

De leden van de commissie Bestuur, Middelen & Waterketen maken ook deel uit van het algemeen bestuur (college van hoofdingelanden). De commissie bestaat uit de volgende personen:

Dijkgraaf

Groen, Water & Land

VVD

Water Natuurlijk

CDA

PvdA

Boeren Burgers Waterbelang

50PLUS

Algemene Waterschapspartij

Ongebouwd

Bedrijven

Natuurterreinen

Secretaris

Vergaderingen commissie BMW

De commissie Bestuur, Middelen & Waterketen vergadert een of twee weken vóór elke vergadering van het algemeen bestuur. Op welke dagen dat het geval is kunt u zien in onze Vergaderkalender die boven via de blauwe knop te benaderen is. Wilt u een commissievergadering bijwonen? Dat kan, want deze zijn openbaar. U kunt ook inspreken tijdens een vergadering. Daarvoor kunt u zich aanmelden via de link in de rechterkolom.