De brede plas aan de Plesmanweg in Beverwijk is geselecteerd als een van de 10 waterparels in Nederland met een goede waterkwaliteit, met veel verschillende soorten watervogels en waterdieren. Dat blijkt uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ naar de waterkwaliteit van kleine wateren in Nederland. Minder dan 1 op de 5 (17%) van de onderzochte wateren is van goede kwaliteit. Meer dan tachtig procent heeft een matige tot slechte kwaliteit. In het onderzoek zijn 10 wateren geselecteerd waar het goed gaat met de waterkwaliteit en die positief worden beleefd door omwonenden.

Het burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ is een initiatief van onder meer Natuur & Milieu, de ASN Bank en tien waterschappen, waaronder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat dit jaar voor de derde keer is gehouden. Mensen in heel Nederland brachten deze zomer de waterkwaliteit in kaart van bijna 1100 kleine wateren zoals sloten, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen. Dit jaar deden voor het eerst meer dan 700 kinderen uit 32 klassen van het basisonderwijs mee. Zij hebben in groepjes een water bij hen in de buurt gemeten.

De tien deelnemende waterschappen hebben op basis van het burgeronderzoek 10 waterparels gekozen die het beste scoorden. Het gaat om wateren met een goede waterkwaliteit en een positieve waterbeleving. Deze waterparels liggen verspreid over Nederland in zowel natuur-, stedelijke als agrarische gebieden. De gevonden waterparels laten zien dat het op veel meer plekken mogelijk is om waterparels met een rijke biodiversiteit en een goede waterkwaliteit te realiseren.

Resultaten Hollands Noorderkwartier

In het gebied van Hollands Noorderkwartier zijn er 106 metingen gedaan. Op deze factsheet kun je de resultaten zien. HHNK heeft op basis van de metingen de Plesmanweg in Beverwijk geselecteerd als waterparel. Deze brede plas is een waterparel aan de rand van het stedelijk gebied. Het heeft een natuurvriendelijke oever met gevarieerde begroeiing. Andere kenmerken zijn helder water met bodemzicht en weinig voedingsstoffen zoals nitraat en fosfaat. Via deze interactieve kaart zijn alle meetresultaten te zien.

Burgeronderzoek

'Vang de Watermonsters' is een landelijk burgeronderzoek om de waterkwaliteit van de kleine wateren van Nederland in kaart te brengen. Deelnemers meten met een online meetkit of een uitgebreidere superkit de waterkwaliteit in een klein water in hun omgeving. Editie 2021 is een project van Natuur & Milieu, tien waterschappen, ASN Bank, NWB Bank, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Stichting Vivace, Unie van Waterschappen, FLORON / RAVON, IVN Natuureducatie, Vlinderstichting en Waterdiertjes.nl.

De tien waterschappen zijn: Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, waterschap Hollandse Delta en waterschap Vechtstromen.