Aan de Koewijzend in gemeente Hoorn is een breuk in de rioolwaterpersleiding ontstaan. Dat betekent dat het afvalwater van de huishoudens niet via de reguliere weg naar de rioolwaterzuivering kan. Er zijn tankauto's ingezet. De komende tijd zijn er werkzaamheden.

Dinsdagmorgen bleek de rioolwaterpersleiding onder de Koewijzend een breuk te hebben. Hierdoor stroomde afvalwater uit de wegberm in de sloot. Het rioolgemaal is uitgezet en tankauto's zorgen nu voor afvoer van het afvalwater. Onderzoek van de leiding wijst nu uit dat de werkzaamheden aan de Koewijzend een paar weken kunnen duren. Inspectie met een robotcamera in de rioolwaterpersleiding liet namelijk zien dat de leiding over een grotere lengte kwetsbaar is. We kunnen niet volstaan met een reparatie van het lek alleen, maar zullen de leiding over enkele honderden meters moeten vervangen. Dat betekent overlast voor de aanwonenden. De weg zal tijdens de werkzaamheden afgesloten zijn, behalve voor bestemmingsverkeer. 

Rioolwaterpersleiding

Een rioolwaterpersleiding is een hoofdader, die afvalwater vanuit een woonwijk transporteert naar een rioolwaterzuivering. Dit gebeurt onder hoge druk, aangestuurd door een rioolgemaal. Dit rioolgemaal is het verzamelpunt van alle gemeentelijke leidingen in die wijk. Het rioolgemaal dat deze rioolwaterpersleiding aanstuurt werd dinsdag stilgezet.

Noodmaatregel

Omdat huishoudens hun afvalwater kwijt willen, maar de rioolwaterpersleiding uit bedrijf is, pompen tankauto's het afvalwater nu uit het rioolgemaal en transporteren dit naar de rioolwaterzuivering in Wervershoof. Er zijn op dit moment dus geen gevolgen voor de huishoudens. De tankauto's kunnen echter wel geluidsoverlast veroorzaken. Om dit op korte termijn te verhelpen, legt het hoogheemraadschap langs de weg een noodleiding aan. Deze is zaterdag gereed. Dan zijn de tankauto's niet meer nodig.

Nieuwe leiding

Tijdens de aanleg van de noodleiding kan het verkeer aan de Koewijzend hinder ondervinden. Ook in de weken hierna zal er veel overlast zijn: mogelijk zijn er stremmingen voor het verkeer tijdens de werkzaamheden. De nieuwe rioolwaterpersleiding zal niet ingegraven maar geboord worden. Wat dit voor de aanwonenden en hun bereikbaarheid betekent, wordt nu uitgewerkt. De hulpdiensten zijn inmiddels geïnformeerd dat de Koewijzend ter hoogte van de breuk is afgesloten, maar de aanwonenden kunnen wel bereikt worden door de hulpdiensten.

Sloot

Tijdens de lekkage is afvalwater in de sloot terecht gekomen. Inmiddels heeft het hoogheemraadschap de sloot doorgespoeld om het afval weg te krijgen en te verdunnen. Mogelijk leidt de vervuiling tot vissterfte, dit houden we in de gaten.

Huishoudens

Nu, dadelijk en straks tijdens het werk kunnen huishoudens gewoon gebruik blijven maken van het riool. Nu transporteren tankauto's het afvalwater, dadelijk doet de noodleiding dit en ook tijdens de aanleg van de nieuwe rioolwaterpersleiding kan men gewoon douche en wc gebruiken.