In voorbereiding op een mogelijk warme, droge zomer en daardoor een tekort aan zoetwater, heeft Rijkswaterstaat het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer met vijf centimeter verhoogd tot een peil van -0,15 m NAP.

Hoewel het huidige weer niet direct lijkt te wijzen op een droge periode, houden we toch rekening met een droge zomer. Dat is niet overbodig: van de afgelopen vijf zomers waren er vier droog tot zeer droog.

Water vasthouden

Met de peilverhoging houdt Rijkswaterstaat 100 miljoen m3 extra zoetwater vast. De normale hoogte voor deze tijd van het jaar is -0,20 m NAP. Deze extra hoeveelheid water wordt bewaard, zodat de waterschappen rondom de twee meren, waaronder HHNK, in droge tijden een extra buffer hebben. We laten bij een neerslagtekort namelijk vers zoetwater het gebied in. De watervraag neemt in het voorjaar toe, omdat alle teelten op het land staan, en water nodig hebben. Op dit moment regent het voldoende, en ook de afgelopen weken waren nat. We hoeven momenteel nog geen gebruik te maken van deze zoetwatervoorraad.

Weinig sneeuw

IJssel- en Markermeer worden gevoed door buien en door waterafvoer over de IJssel. Door extra water vast te houden, anticipeert Rijkswaterstaat op een verminderde wateraanvoer van de grote rivieren, die als gevolg van de geringe sneeuwvoorraad in de Alpen in het voorjaar minder zal zijn dan normaal, zo is de verwachting. Zodra het voorjaar echt van start gaat en het weer zonniger wordt, zal het peil van het IJsselmeer en het Markermeer door het gebruik in de omliggende regio’s en verdamping dalen.

Buffer

Met het aanpassen van het waterpeil kan beter worden ingespeeld op mogelijke droge periodes en de behoefte aan zoetwater. De extra buffer is belangrijk voor met name landbouw en natuur. Of de maatregel echt nodig is, moet de tijd uitwijzen. Ervaringen uit het recente verleden leren echter dat zomers in Nederland steeds warmer en droger worden. Net als alle waterschappen, houden wij vanaf 1 april (de start van het agrarische seizoen) nauwlettend de neerslag (of het gebrek eraan), het waterverbruik en de natuurlijke verdamping in de gaten.

Markermeer bij Monnickendam