Wat gaat er gebeuren? 

Door periodiek onderhoud in het gemalenprogramma zorgen we ervoor dat de bestaande gemalen en peilregulerende stuwen in een goede conditie blijven. Op deze manier blijft de inzetbaarheid van deze cruciale objecten in het waterbeheer zo groot mogelijk en zijn storingen beperkt. Vanuit het Programma Wateropgave is een drietal projecten uit het gemalenprogramma geselecteerd: De Hoelm, De Vurige Staart en Marken. Als er groot onderhoud aan een object is, zetten de bestaande gemalen en stuwen een extra stap zodat de bescherming tegen wateroverlast verder wordt vergroot. Op deze manier wordt het watersysteem verder versterkt en blijven de kosten beperkt. 

Waar vindt het project plaats? 

Onder de samenwerking vallen nog twee projecten: 

Locaties samenwerking Programma Wateropgave 1.5 gemalenprogramma

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

In 2020 is op het eiland Marken de peilregistratie bij de inlaat in het dorp Marken gemaakt en is een gebiedsregeling in gebruik genomen.  

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?