Wij stellen per gebied het ideale waterpeil vast in een integraal peilbesluit. Daarbij wegen we vaak meerdere en soms tegenstrijdige belangen tegen elkaar af. Zie de pagina Peilbesluiten.

In bijzondere gevallen kan een (eventueel tijdelijke) afwijking van het peilbesluit gewenst zijn.

Is een peilafwijking nodig voor een groot gebied? Dan kunnen we ervoor kiezen het peilbesluit aan te passen.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Voor het wijzigen van het waterpeil heeft u altijd een watervergunning nodig. Neem eerst contact op met het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier. Of telefonisch: 072 582 8282. Dan kunnen we bespreken wat er mogelijk is.  

Voorwaarden

U moet voldoen aan onderstaande voorwaarden, aan de Beleidsregels peilafwijkingen en aan de Beleidsregels watervergunningen. Deze staan op de pagina Downloads en links.

  • Geef duidelijk aan waarom de peilafwijking nodig is. Bijvoorbeeld om landbouwschade te beperken. Of om schade aan bebouwing te verminderen. Of om natuur- en cultuurhistorische waarden te beschermen.
  • Wij beoordelen de verwachte effecten van een peilafwijking. Zijn deze negatief? Dan kunt u het plan aanpassen of compenserende maatregelen nemen. Wij kunnen u ook vragen om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren. 
  • We houden rekening met verschillende belangen en gebiedskenmerken. Zie voor de belangen hoofdstuk 3.3.2 van de Beleidsregels peilafwijkingen.

DigiD linkVergunning aanvragen 

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Daarvoor geldt een vast tarief. Zie de pagina Leges.

Dit tarief is inclusief het plaatsen van twee noodzakelijke werken, zoals stuwen. En inclusief het verbreden en verdiepen van de waterlopen. Zijn er meer werken nodig? Dan brengen wij extra leges in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Vergunningsaanvragen handelen we binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur, de Beleidsregels peilafwijkingen en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

De waterstand in de sloot op mijn perceel verandert door het jaar heen. Waarom is dit zo?

De meeste gebieden hebben het hele jaar door een vaste waterstand. Maar in sommige gebieden gelden verschillende waterstanden. In de winter is de waterstand lager. Zo kan het systeem meer regen opvangen. In de zomer is deze hoger. Zo hebben we voldoende water in drogere perioden.

Ik heb een peilafwijking en wil hier van af. Wat moet ik hiervoor doen?

Meld dit via het contactformulier. Stuur (het nummer van) uw vergunning mee. En geef aan voor welke percelen de peilafwijking geldt. U krijgt dan van ons bericht dat de vergunning is ingetrokken. En welke maatregelen u daarvoor moet nemen.