Moet u de Waterschapsbelasting betalen? 

De affaire rondom de kinderopvangtoeslag heeft veel gezinnen in de problemen gebracht. In ons beheergebied zijn inmiddels alle ouders die zijn getroffen door de affaire geïnformeerd. Voor al deze ouders geldt de pauzeknop: de invordering voor alle aanslagen die vóór 12 februari 2021 betaald moesten zijn, is gestopt. Die aanslagen hoeven nu dus niet te worden betaald. Voor het vervolg zijn wij nog in afwachting van de beoordeling van de dossiers door de belastingdienst.

De aanslag waterschapsbelasting voor 2021 moet wel worden betaald, ook door ouders waarvan de dossiers nog worden beoordeeld. Wie de aanslag niet in één keer kan betalen, kan contact opnemen om een betalingsregeling te treffen. Of kijk op hhnk.nl/automatische-incasso. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding, kunt u dit aanvragen via mijn.hhnk.nl.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag voor kwijtschelding of automatische incasso, bel ons dan van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 072 582 8600.