Wat gaat er gebeuren?

Wethouder Anke de Vink-Hartog (gemeente Uitgeest) en hoogheemraad Rob Veenman (HHNK) ondertekenden de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water.

Met deze intentieovereenkomst spraken de gemeente en het hoogheemraadschap een planning af. Het was tevens het startsein voor het inventariseren van de benodigde informatie rond de overdracht. Het onderhoud van het stedelijke water bestaat onder andere uit het maaien van waterplanten en baggeren. Naar verwachting is de overname vanaf 2019/2020 een feit.

In veel gemeenten voeren verschillende partijen het onderhoud van het water uit. Voor inwoners is het onduidelijk bij welke overheidsinstantie zij moeten zijn met vragen of klachten over de sloten en het onderhoud. Het hoogheemraadschap en de gemeente Uitgeest willen samen duidelijkheid scheppen voor de inwoners. Daarom draagt de gemeente het onderhoud van het stedelijk water over aan het hoogheemraadschap. HHNK onderhoudt al de wateren in het landelijk gebied.

Waar vindt het project plaats?

De overdracht gaat over het onderhoud van het stedelijke water binnen de gemeentegrenzen van Uitgeest.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De voorbereidende werkzaamheden voor de overname zijn inmiddels gestart en worden eind van dit jaar afgerond. Naar verwachting is het hoogheemraadschap met ingang van 2019/2020 verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied.

Met wie werken we samen?

Er wordt samengewerkt met de beheerders van zowel de gemeente als van het hoogheemraadschap.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?

Beleidsnotitie onderhoud stedelijk water