Wat gaat er gebeuren?

Samen met gemeente Schagen gaan we in gesprek over de overname van stedelijk water van Schagen door HHNK. Daartoe ondertekenden wethouder Hans Heddes en hoogheemraad Klazien Hartog op 11 november 2020 een intentieovereenkomst. 

Met deze intentieovereenkomst spraken we samen een planning af. Het was tevens het startsein voor het inventariseren van benodigde informatie rond de overdracht. Het onderhoud van het stedelijke water bestaat onder andere uit het maaien van waterplanten en baggeren. Naar verwachting is de overname vanaf 1 januari 2022 een feit. 

In veel gemeenten voeren verschillende partijen het onderhoud van het water uit. Voor inwoners is het onduidelijk bij welke overheidsinstantie zij moeten zijn met vragen of klachten over de sloten en het onderhoud. We willen dan ook duidelijkheid scheppen voor de inwoners. Daarom draagt de gemeente het onderhoud van het stedelijk water aan ons over indien het voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • Het water heeft een publieke functie
  • Het water staat in open verbinding met de rest van het watersysteem
  • Het water is machinaal te onderhouden

Waar vindt het project plaats?

De overdracht gaat over het onderhoud van het stedelijke water binnen de dorpskernen en stedelijke kernen van Schagen.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden zijn in volle gang. In de periode van 15 februari tot en met 29 maart voert het advies- en ingenieursbureau RPS metingen uit in de waterlopen binnen de gemeente Schagen. Hiervoor is het in sommige gevallen nodig om uw erf of terrein te betreden. De medewerkers zullen een brief bij zich hebben waarin de werkzaamheden nader omschreven staan. Naar verwachting is het hoogheemraadschap met ingang van 1 januari 2022 verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloten in het stedelijk gebied van gemeente Schagen.

Met wie werken we samen?

We werken samen met de beheerders van zowel de gemeente als van het hoogheemraadschap. Ook hebben we het advies- en ingenieursbureau RPS de opdracht gegeven om de metingen te verrichten.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag? 

Heeft deze informatie u geholpen?