Wat gaat er gebeuren?

Per 1 januari 2023 is HHNK verantwoordelijk voor het onderhoud van 15 extra kilometer aan stedelijk water in Opmeer. Daarbij ligt de nadruk op de zorg voor doorstroming in de waterlopen binnen de bebouwde kom. Overtollig water moet snel kunnen worden afgevoerd om overstromingen bij heftige buien te voorkomen. Gezien de zorg voor het hele watersysteem in het beheergebied, is het logisch dat HHNK deze taak overneemt. De overeenkomst voor de overdracht werd op 26 oktober ondertekend door hoogheemraad Klazien Hartog en wethouder Vincent Buis.

In veel gemeenten voeren verschillende partijen het onderhoud van het water uit. Voor inwoners is het onduidelijk bij welke overheidsinstantie zij moeten zijn met vragen of klachten over de sloten en het onderhoud. Het hoogheemraadschap en de gemeente Opmeer willen samen duidelijkheid scheppen voor de inwoners. Daarom draagt de gemeente het onderhoud van het stedelijk water over aan het hoogheemraadschap. HHNK onderhoudt al de wateren in het landelijk gebied.

Informatieavond 29 november

Inwoners van Opmeer zullen niet veel merken van de overdracht. Behalve inwoners die nu zelf sloten onderhouden: in enkele gevallen hoeft dat niet meer. Zij en andere belangstellenden kunnen zich tijdens een inloopavond informeren. Iedereen is op 29 november tussen 19:00 uur en 21:00 uur welkom op het gemeentehuis van Opmeer, Klaproos 1.

Met wie werken we samen?

Er wordt samengewerkt met de beheerders van zowel de gemeente als van het hoogheemraadschap.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.