Wat gaat er gebeuren?

HHNK neemt dit najaar de verantwoordelijkheid voor het onderhoud voor het stedelijk water over van de gemeente Drechterland. Daarbij ligt de nadruk op de zorg voor doorstroming in de waterlopen binnen de bebouwde kom. Overtollig water moet snel kunnen worden afgevoerd om overstromingen bij heftige buien te voorkomen. Gezien de zorg voor het hele watersysteem in het beheergebied, is het logisch dat HHNK deze taak overneemt.  De overeenkomst werd op 5 oktober getekend door wethouder Marcel ten Have en hoogheemraad Klazien Hartog. Over die overdracht leest u meer in dit persbericht.

In veel gemeenten voeren verschillende partijen het onderhoud van het water uit. Voor inwoners is het onduidelijk bij welke overheidsinstantie zij moeten zijn met vragen of klachten over de sloten en het onderhoud. Het hoogheemraadschap en de gemeente Drechterland willen samen duidelijkheid scheppen voor de inwoners. Daarom draagt de gemeente het onderhoud van het stedelijke water over aan het hoogheemraadschap. HHNK onderhoudt al de wateren in het landelijke gebied.

Inwoners van Drechterland zullen niet veel merken van de overdracht. Behalve inwoners die nu zelf sloten onderhouden: in enkele gevallen hoeft dat niet meer. Belangstellenden werden tijdens een inloopavond op 16 november geïnformeerd. 

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het hoogheemraadschap is al bezig met verschillende onderhoudswerkzaamheden in de watergangen van het stedelijk gebied. 

Met wie werken we samen?

Er wordt samengewerkt met de beheerders van zowel de gemeente als van het hoogheemraadschap.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?