Een overhangend bouwwerk is een constructie over het water. Bijvoorbeeld een balkon. Zie voor steigers en boothuizen de pagina's Steiger plaatsen en Boothuis plaatsen. Voor het plaatsen, verplaatsen, vervangen of verwijderen van een overhangend bouwwerk heeft u een vergunning nodig.

Voorwaarden

U moet voldoen aan onderstaande voorwaarden en aan de toetsingscriteria voor overhangende bouwwerken uit paragraaf 2.8 uit de Beleidsregels watervergunningen (zie de pagina Downloads en links).

  • Per perceel wordt maximaal één overhangend werk toegestaan.
  • In sloten langs een primaire dijk worden geen nieuwe overhangende werken toegestaan. Zie voor deze dijken de legger waterkeringen.
  • De afstand tussen de onderkant van het overhangende werk en de hoogst toegepaste waterstand is minimaal 1,1 meter. Is deze afstand kleiner dan 1,1 meter? Dan gelden de regels voor steigers.
  • Er blijft altijd een vrije ruimte van minimaal 6 meter in het water over. In deze vrije ruimte mogen geen overhangende werken aangebracht worden. Is het water 6 meter of smaller? Dan is er geen ruimte voor een overhangend werk. Is het water breder dan 6 meter? Dan mag in de ruimte die overblijft een overhangend werk worden aangebracht. Let op: de beschikbare ruimte moet over de eigenaren van beide waterkanten worden verdeeld.
  • Het overhangende werk heeft geen steunpunten in het water.

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Voor het behandelen van een vergunningsaanvraag brengen wij leges (kosten) in rekening. Voor het plaatsen, verplaatsen of vervangen van een overhangend werk geldt een vast tarief. Zie de pagina Leges.

Voor het verwijderen van een overhangend werk brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

We handelen vergunningsaanvragen binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Ik heb al een steiger/boothuis, mag ik dan ook een overhangend werk hebben?

Nee. Per particulier perceel wordt er één werk toegestaan. U mag dus maar één steiger, boothuis of ander overhangend werk hebben.

Kan ik een bestaande overhangend werk uitbreiden?

Ja, maar alleen als het werk na de uitbreiding nog steeds voldoet aan de Beleidsregels watervergunningen. Zie de pagina Downloads en links. Voor de uitbreiding heeft u een vergunning nodig.

Waarom moet er altijd een ruimte van 6 meter overblijven?

Om de doorstroming van het water, het vaarverkeer en het slootonderhoud vanaf het water niet te belemmeren. Het is belangrijk voor de waterkwaliteit en de ecologie dat de sloot genoeg lichtinval krijgt.

Mijn overburen willen geen overhangend werk. Mag ik mijn werk nu groter maken?

Nee. Wij verlenen een vergunning voor onbepaalde tijd. Het kan zijn dat uw huidige buren geen werk willen, maar toekomstige buren wel. In gelijke situaties gelden dezelfde rechten.

Heeft deze informatie u geholpen?