Rijkswaterstaat en HHNK zetten een grote stap voor natuurverbetering in het IJmeer. Wij tekenden dinsdag 29 november een samenwerkingsovereenkomst om de Hoeckelingsdam te herstellen.

Luwtedam in het IJmeer

De Hoeckelingsdam is een zogenaamde luwtedam in het IJmeer(externe link). De dam(externe link) is ongeveer 1,6 km lang en ligt tussen het Vuurtoreneiland en de Uitdammerdijk. De dam omsluit samen met Polder IJdoorn en de Uitdammerdijk de Kinselbaai.

De afgelopen jaren is de waterbodem ingeklonken waardoor de dam omlaag is gezakt en deels onder water staat. Dit, in combinatie met flexibel waterpeilbeheer(externe link) in het Markermeergebied(externe link), zorgt ervoor dat broed-, foerageer- en rustplaatsen voor vogels dreigen te verdwijnen.

Visdief en Zwarte stern

Door de Hoeckelingsdam te herstellen en met een zandpakket te verstevigen, neemt het leefgebied van de vogels weer toe. Met name van de visdief en de zwarte stern. We zorgen voor een groter gebied van ondiep water met een geleidelijke overgang van water naar land. Dit maakt de natuur in het grotere Markermeergebied sterker en beter beschermd tegen klimaatveranderingen.

Het herstel van de Hoeckelingsdam is een echt samenwerkingsproject. Door gebruik te maken van de uitvoeringsorganisatie en materialen van de dijkversterking raakt het ook het hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link).

Dat Rijkswaterstaat en HHNK de handen ineensluiten is dan ook logisch. Door de samenwerking die deze organisaties hebben met de Alliantie Markermeerdijken kunnen we het herstel duurzamer en efficiënter uitvoeren. Ook is er zo één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden in de omgeving.

Building with nature

Een van de onderdelen van het herstel is het aanvullen van een zandpakket als geleidelijke land-waterovergang. Zand dat vrijkomt door het versterken van de Markermeerdijken hergebruiken we.

Daarmee past het herstel van de dam ook heel goed in het Building with Nature-denken. Hierbij gebruik je natuurlijke principes om oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld de bescherming tegen water(externe link) en nu dus ook voor natuurbehoud. Het herstel van de Hoeckelingsdam moet uiterlijk 1 januari 2026 afgerond zijn.

Directeur Bedrijfsvoering Marije Bosscher en hoogheemraad Rob Veenman ondertekenden de Samenwerkingsovereenkomst.