Het Voetpad Wagengouw is al enige tijd in slechte staat. Diepe sporen, verzakkingen, gaten en kuilen zorgden ervoor dat de wandelaars goed uit moesten uitkijken waar ze lopen. Met alleen gaten vullen kregen we het pad niet vlak. Daarom krijgt het pad nu een grote opknapbeurt.  

Wat gaat er gebeuren?  

De bovenlaag wordt gefreesd (rul gemaakt), waarna het pad weer vlak kan worden gemaakt. Vervolgens wordt alles afgewerkt en netjes ingezaaid.  

Waar vindt het project plaats? 

Het werk vindt plaats aan het voetpad Wagengouw, tussen de Hage Weer en de Galggouw in Broek in Waterland in de gemeente Waterland. 

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren? 

Het werk wordt begin oktober uitgevoerd. Nadat het werk is uitgevoerd blijft het pad nog lange tijd afgesloten totdat de grasmat weer voldoende sterk is om als wandelpad dienst te doen. De wandelaars zullen daarom voorlopig een andere route moeten bewandelen om volgend jaar weer beter gebruik te kunnen maken van het pad. Hoe lang dat duurt, dat kunnen we nog niet zeggen. We willen eerst dat het pad stevig genoeg is, want anders is het zo weer hobbelig en is het werk misschien voor niets geweest.

Met wie werken we samen? 

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve voert het werk uit. Maar we vragen vooral de medewerking van de wandelaars. Die moeten het pad voorlopig met rust laten.

Contactgegevens voor meer informatie 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.