Opening eerste Nereda rioolwaterzuivering voor HHNK

Woensdag 3 juli vierden we de feestelijke opening van de eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het hoogheemraadschap met Nereda® technologie. Met de onthulling van een mooie plaquette aan de gevel van het gebouw gaven wethouder Kees Schilder van de gemeente Edam-Volendam en hoogheemraad Marjan Leijen het officiële startsein voor de nieuwe zuivering.

De oude rioolwaterzuivering in Oosthuizen is in 1988 voor het eerst in gebruik genomen. Een onbemande zuivering die het water schoonmaakt voor de inwoners van Beets, Schardam, Warder en Oosthuizen. De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt om de zuivering te vernieuwen naar een zuivering met Nereda® technologie. 

Nieuwe zuivering

De oude RWZI was toe aan een grondige renovatie. Om zuivering van het afvalwater ook in de toekomst te kunnen garanderen moesten meerdere onderdelen vervangen worden. Hoogheemraad Marjan Leijen is enthousiast: "Tegenwoordig zijn er bewezen nieuwe innovatieve en duurzame technieken. We hebben besloten om na ruim 35 jaar dienst, de RWZI Oosthuizen helemaal te vervangen. Met de nieuwbouw hebben we nu een RWZI die compacter, duurzamer en energiezuiniger is."

Nereda® technologie

De nieuwe zuivering maakt gebruik van de Nereda technologie. Bij een traditionele afvalwaterzuivering wordt het afvalwater gezuiverd door micro-organismen in vlokken en vindt het zuurstofrijke en het zuurstofarme proces plaats in meerdere tanks. De bacteriën die Nereda inzet, hebben een zuurstofarme kern en een zuurstofrijke buitenkant. Door deze samenstelling vinden er meerdere zuiveringsstappen in één korrel plaats. De micro-organismen groeien in een geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuur. De korrels hebben een hogere biologische activiteit en maken het scheiden van micro-organismen en het gezuiverde water eenvoudig. Naast een duurzame manier van afvalwater zuiveren is het zuiveringsproces aanzienlijk verkort waardoor er minder ruimte nodig is voor gebouwen en apparatuur.

Samenwerking

Voor de vervanging van de RWZI Oosthuizen is gezocht naar kansen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Samen met Royal HaskoningDHV en Eliquo Water & Energy hebben we dit traject doorlopen. Wethouder Schilder: "Ik kijk positief terug op de samenwerking met HHNK en dat de zuivering van afvalwater voor deze gemeentes geborgd is. Voor deze regio de eerste zuivering met een nieuwe technologie, klaar voor de toekomst, maakt best trots."

Beleef het water

We suppen, varen en zwemmen in de zomer wat af. Met onze 15 RWZI's, waar de nieuwe Nereda zuivering Oosthuizen er één van is, zuiveren we al het vieze water uit het toilet, wasbak of douche en zorgen we dat het daarna weer schoner de sloten in stroomt. Tijdens de zomercampagne wil HHNK inwoners daar meer bewust van maken. Meer informatie over de campagne en wat je zelf kan doen voor schoner water vind je op veiligschoonvoldoende.nl.

Met de onthulling van een mooie plaquette aan de gevel van het gebouw gaven wethouder Kees Schilder van de gemeente Edam-Volendam en hoogheemraad Marjan Leijen het officiële startsein voor de nieuwe zuivering.