De gemeente Texel en het hoogheemraadschap gaan onderzoeken of het mogelijk is om de onderhoudsweg langs de Prins Hendrik Zanddijk open te stellen voor fietsers. Op dit moment is deze weg ontoegankelijk vanwege de voorwaarden die de Natuurwet stelt.