Wat gaat er gebeuren?

We zijn een onderzoek gestart naar de invloed van kruidenmengsels op de erosiebestendigheid van de grasbekleding.

Snelle start naar goede erosiebestendige grasmat

Doordat het klimaat verandert en het weer extremer wordt, met vaker langere intensieve buien en/of periode met droogte, moet een grasbekleding op een kering hiertegen bestand zijn. De verwachting is dat een soortenrijkere grasbekleding hier beter tegen kan dan een soortenarme.

Veel keringen in het beheersgebied worden de komende tijd versterkt en worden opnieuw ingezaaid. Een snelle start naar een goede erosiebestendige grasmat is dan van belang. Tot op heden werden standaard grasmengsels voor dijken gebruikt met een samenstelling van maar enkel 3 soorten grassen. Door in te zaaien met een mengsel bestaande uit grassen met kruiden ontstaat een soortenrijke grasbekleding. Iedere soort groeit anders en dit geldt ook in de bodem voor het wortelsysteem.

Door een grotere diversiteit in wortelsystemen ontstaat in de bodem een goed ‘wortelnet' dat de bodem vastlegt. De wortels scheiden wortelsappen uit wat de groei van meer schimmeldraden in de bodem bevordert. Schimmeldraden spelen een belangrijke rol bij  bodemprocessen, zoals het aan elkaar ‘kitten' van gronddeeltjes, door middel van cementerende stoffen. Dus een hoge diversiteit in soorten geeft een grasbekleding als geheel een goede erosiebestendigheid.

 

afbeelding kruidenmengsels

 

Naast diep-wortelende soorten moet een zaadmengsel daarnaast ook snelle groeiers bevatten zodat een dijk groen de winter in gaat en de ontwikkeling van lastige pioniersoorten zoals distels wordt tegengegaan.

Landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarde (LNC-waarde) van dijken

Naast het bevorderen van de erosiebestendigheid, verwachten we ook een bijdrage aan de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarde (LNC-waarde) van dijken. Soortenrijke mengsels leveren een positieve bijdrage op de biodiversiteit van planten en dieren, zoals voor bijen en vlinders. Dijken dragen ook bij aan de ecologische hoofdstructuur (EHS) door als verbindingszone te fungeren tussen natuurgebieden. Meer kruiden is bovendien positief voor de recreatie, een bloemrijke dijk ziet er in het landschap mooier uit en heeft een grotere natuurbeleving.

Waar vindt het project plaats?

Het onderzoek vindt plaats op meerdere proeflocaties op de ringdijk van de Purmer.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het onderzoek is eind 2013 gestart. In 2016 is de dijk (landelijk gebied) versterkt en zijn nieuwe proeflocaties aangelegd. De oude proeflocaties in het stedelijk gebied zijn opnieuw aangelegd, zodat deze gelijk oplopen met de rest. De looptijd van het onderzoek is 4 à 5 jaar.

Met wie werken we samen?

Op basis van literatuur en onderzoek zijn, door de Radboud Universiteit Nijmegen en Alterra, twee nieuwe kruidenmengsels samengesteld. De verschillende soorten zijn geselecteerd op basis van erosie- en droogtebestendige eigenschappen.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282. Vermeld bij correspondentie altijd registratienummer 14.0028021.

Heeft deze informatie u geholpen?