Wat gaat er gebeuren?

Een deel van de boezemkadedijk van Uitgeest is afgekeurd op hoogte. Het verbeteren van de hoogte betekent dat op de kruin van de dijk een droge grond/kleilaag wordt aangebracht, met een hoogte van vijf tot dertig centimeter. De uitvoering start vanaf medio december 2018 en is naar verwachting eind januari 2019 afgerond. 

Waar vindt het project plaats?

In gemeente Uitgeest.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het werk start medio december 2018 en is naar verwachting eind januari 2019 afgerond.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Roelofsen Machineverhuur BV. te Zuid Schermer.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met mevrouw M. Galema via het algemene nummer 072 582 8282 of via het contactformulier.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Daardoor voldeed een groot deel van de boezemkade in gebied nabij het industrieterrein gemeente Uitgeest de Molenwerf, nabij de Molens De Kat en De Dog niet meer aan de gestelde hoogte-eisen.

Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, verbeteren we de dijk waar nodig. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 15-20 jaar weer op orde.

Heeft deze informatie u geholpen?