Vaste objecten zijn bruggen, viaducten, steigers, beschoeiingen enz. Onderhoud aan een vast object is bijvoorbeeld het (opnieuw) verven of bekleden van een brug. Bij onderhoud aan vaste objecten naast of boven water kunnen stoffen in het water terecht komen. Deze verontreiniging moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Voorwaarden

Voor onderhoud aan vaste objecten gelden de regels van het Besluit lozen buiten inrichtingen(externe link).

Als u daaraan voldoet kunt u uw activiteit melden.

Zo werkt het

Voor het beoordelen van uw melding hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • een kaart van de locatie(s) waar de werkzaamheden plaatsvinden;
  • de planning van de werkzaamheden;
  • een werkplan.

Vermeld in het werkplan:

  • welke materialen u gebruikt;
  • welke stoffen mogelijk in het water kunnen komen;
  • welke maatregelen u treft (per object) om waterverontreiniging tegen te gaan. Zie de veelgestelde vraag onderaan deze pagina.

DigiD linkActiviteit melden

Leges

Voor een melding brengen wij geen leges (kosten) in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

We handelen meldingen binnen vier weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vraag

Hoe weet ik of mijn maatregelen voldoende zijn om verontreiniging tegen te gaan?

U moet doen wat u redelijkerwijs kunt doen. Doet u dat niet, dan is er sprake van nalatigheid. Welke maatregelen precies nodig zijn, hangt af van de activiteit en welk materiaal u gebruikt. Stuur daarom bij de melding een werkplan met de maatregelen die u neemt om verontreiniging tegen te gaan. Aan de hand daarvan kunnen wij beoordelen of er extra maatregelen nodig zijn.