Wat gaat er gebeuren?

Er is onderhoud aan de sluismuren, de frontmuren en het bruggewelf gepleegd. De muren zijn gereinigd, kapotte stenen zijn vervangen en voegen zijn uitgefreesd en opnieuw gevoegd. Ook zijn de wapenschilden opgeknapt en opnieuw geverfd. 

De Damsluis heeft een bolling in de onderkant van het gewelf. Deze bolling is al decennia aanwezig, maar wordt nu ook verder onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt of er vervolgwerkzaamheden nodig zijn. Tot de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in overleg met de gemeente besloten het deel van de brug waar de vervorming zit voor het publiek af te sluiten. De hekken blijven daarom nog even staan. Om belemmering voor de doorvaart tijdens de vakantie te voorkomen is besloten de steigers weg te halen.

Waar vindt het project plaats?

In het centrum van Edam, aan het Damplein.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden startte op 18 januari 2021 en zijn inmiddels afgerond. Op dit moment wordt de bolling in het gewelf onderzocht. Het is nog onduidelijk hoe lang dit, en eventueel vervolgwerk daaraan, precies duurt.

Met wie werken we samen?

Aannemer Pronk Restauratie BV voert het werk uit. Zij zijn gecertificeerd in het restaureren van monumentale objecten. Daarnaast heeft schildersbedrijf De Mei v.o.f. uit Edam het schilderwerk van de wapenschilden uitgevoerd.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project, mw. Wil Rootlieb via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.