Wat gaat er gebeuren?

Begin 2021 is onderhoud aan de sluismuren, de frontmuren en het bruggewelf gepleegd. De muren zijn gereinigd, kapotte stenen zijn vervangen en voegen zijn uitgefreesd en opnieuw gevoegd. Ook zijn de wapenschilden opgeknapt en opnieuw geverfd. 

Tijdens het reguliere onderhoud is een scheur in het gewelf gevonden en is geconstateerd dat het metselwerk van het gewelf onder de brug plaatselijk wat doorgezakt is. Daarna is de gehele brug ingemeten en zijn verdere onderzoeken gedaan. De conclusie van het onderzoek is dat het gemetselde gewelf op een aantal punten is verzwakt en vervormd. Tevens is de constructie niet waterdicht.

In april is onze aannemer Pronk uit Warmenhuizen gestart met het herstel daarvan. Het straatwerk moet (tijdelijk) verwijderd worden om een waterdichte schil op de gemetselde constructie aan te brengen. Ook worden de zwakke delen uitgehakt en opnieuw ingemetseld.

De brug wordt niet in één keer geheel afgesloten voor verkeer: er blijft altijd een deel toegankelijk voor overstekende voetgangers. De brug is wel afgesloten voor vaarverkeer.

Het herstelplan hiervoor is besproken met de Welstand- en monumentencommissie Edam-Volendam. 

De herstelwerkzaamheden duren tot het eind van het jaar  

Waar vindt het project plaats?

In het centrum van Edam, aan het Damplein.

Met wie werken we samen?

Aannemer Pronk Restauratie BV voert het werk uit. Zij zijn gecertificeerd in het restaureren van monumentale objecten. Daarnaast heeft schildersbedrijf De Mei v.o.f. uit Edam het schilderwerk van de wapenschilden uitgevoerd.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project, mw. Wil Rootlieb via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.