We bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt.

Wat houdt de Omgevingswet in?

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

Het doel van de Omgevingswet is: minder regels, meer initiatieven vanuit de maatschappij en het inzichtelijker maken van de wetgeving. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de huidige wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, cultuurhistorie, natuur én voor water. De Omgevingswet helpt hierbij door overheden samen te laten werken met wie dat wil. Door te kijken naar wat een gebied nodig heeft. Via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen.

Wat betekent dit concreet voor u als inwoner?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij

 • Eén Omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.  
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning vereist is.
 • Eén Omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project.
  • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken) heeft u uitsluitsel.  
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past bij de Waterschapsverordening van HHNK en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.