Eind vorige week is de nieuwe Kwadijkerbrug stilletjes in gebruik genomen. De voormalige brug voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom is aannemerscombinatie Gebr. Beentjes GWW BV & Hillebrand BV, in opdracht van het hoogheemraadschap, medio oktober 2020 gestart met de vervanging van de Kwadijkerbrug.

De Kwadijkerbrug overspant de Purmerringvaart, tussen de gemeenten Edam-Volendam en Purmerend. De brug verbindt de weg tussen Kwadijk en de Baanstee in Purmerend en vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het gebied. Vandaar ook dat we opdracht hebben gegeven tot de bouw van een nieuwe brug die weer voldoet aan alle wet- en regelgeving. De brug is nu breder, zodat het alledaagse verkeer er veilig overheen kan. De brug is elektrisch/hydraulisch bedienbaar met moderne techniek.

Het oog wil ook wat

Vanwege het karakteristieke uiterlijk van de Kwadijkerbrug is gepolst welke wensen er leefden. Beide gemeenten, de Dorpsraad Kwadijk, Vereniging Historische Schepen Purmerend, het Recreatieschap en andere organisaties en bedrijven hebben daaraan gehoor gegeven. De wens om de oorspronkelijke uitstraling te behouden, is gehonoreerd. Het resultaat is een moderne brug met een vertrouwd uiterlijk.

Open voor (vaar)verkeer

Voor het passerende verkeer én voor het vaarverkeer is de nieuwe brug nu in gebruik. Het heeft allemaal even geduurd maar hoogheemraad Rob Veenman is zeer content met dit prachtige resultaat. Vanwege de maatregelen rondom corona is er helaas geen feestelijke opening en zijn de eerste auto's en fietsers er al stilletjes overheen gegaan.