Het huidige gemaal De Poel past niet meer in het moderne denken over klimaatverandering, vismigratie en zoetwaterbeheer en wordt daarom vervangen.

Gedicht gemaal De Poel

We hebben een winnaar, het gedicht 'Visitekaartje' heeft gewonnen en komt in 2022 op het gemaal. Lees hier het bericht van de prijsuitreiking.

Wat gaat er gebeuren?

Het nieuwe gemaal krijgt een capaciteit van 600 m3/min. Het wordt uitgerust met een tweezijdig passeerbare vispassage (zie ontwerpschets) en een waterinlaatconstructie.

Ontwerpschets vispassage

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats aan de Waterlandse Zeedijk nabij het huidige gemaal De Poel in de gemeente Waterland (zie kaart met locatie aanduiding). De kokers van het gemaal bouwen we onder de provinciale weg. Het verkeer over de weg blijft ook tijdens de bouw gehandhaafd.

Kaart met locatieaanduiding gemaal De Poel
Locatie vispassage

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De planvormings-, voorbereidings- en aanbestedingsfase duurt tot ongeveer medio 2020. De realisatiefase staat gepland van medio 2020 tot circa eind 2021.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Provincie Noord-Holland, Gemeente Waterland en RWS. De bouw van gemaal De Poel wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Rijkswaterstaat subsidieert de vispassage. Europa investeert in zijn platteland

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager K. Woestenburg via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?