Begin 2021 is de nieuwbouw van gemaal De Poel gestart. Dit gemaal is klaar voor een toekomst met meer regenval en periodes van droogte en heeft een grotere verwerkingscapaciteit. Vissen kunnen het gemaal gemakkelijk passeren van en naar de Gouwzee en het Markermeer.

Gedicht gemaal De Poel

Het nieuwe gemaal wordt gesierd met een gedicht, net als het oude gemaal De Poel met het gedicht van Ida Gerhardt. Uit een gedichtenwedstrijd is het gedicht 'Visitekaartje' gekozen. Lees hier het bericht van de prijsuitreiking(externe link).

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens de bouw van het gemaal kan het autoverkeer gewoon gebruik blijven maken van de N518. Langs het werk geldt wel een snelheidsbeperking. Ter hoogte van het project is een omleiding via de bestaande parkeerplaats aangebracht. Door de weg tijdelijk te verleggen komt het bouwterrein aan de Poelzijde vrij. Vanaf april tot begin 2023 ligt de weg weer grotendeels op zijn definitieve locatie maar is het rijvlak nog wel wat smaller. Dan wordt het uitstroomgedeelte van het gemaal in de dijk gebouwd. Het fietspad op de dijk gaat tijdelijk naar beneden de dijk.

Het gemaal is klaar in maart 2023. In april worden weg en dijk rond het gemaal weer netjes en ingezaaid opgeleverd.

Leuke weetjes: 

  • Het nieuwe gemaal De Poel wordt - net als het oude gemaal - gesierd met een gedicht met de naam 'Visitekaartje', geschreven door mevrouw Hennie Pen-Dijkema. Na een voorselectie door de architect van het nieuwe gemaal en bestuurders van HHNK en Gemeente Waterland heeft het publiek dit gedicht tot winnaar uitgeroepen.
  • Het nieuwe gemaal krijgt een uitkijkpunt over de Gouwzee. De bestaande recreatieplaats komt terug.
  • Naar de toekomst van het oude gemaal De Poel voeren we op dit moment een haalbaarheidsstudie uit.

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats aan de Waterlandse Zeedijk nabij het huidige gemaal De Poel in de gemeente Waterland (zie kaart met locatieaanduiding). De kokers van het gemaal bouwen we onder de provinciale weg. Het verkeer over de weg blijft ook tijdens de bouw gehandhaafd.

Kaart met locatieaanduiding gemaal De Poel
Locatie nieuw gemaal De Poel

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De realisatiefase is gestart op 1 februari 2021 en eindigt in april 2023.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Provincie Noord-Holland, Gemeente Waterland en RWS. De bouw van gemaal De Poel wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Rijkswaterstaat subsidieert de vispassage. 

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager K. Woestenburg via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.