Begin februari is de nieuwbouw van gemaal De Poel gestart. Dit gemaal is klaar voor een toekomst met meer regenval en periodes van droogte en heeft een grotere verwerkingscapaciteit. Vissen kunnen het gemaal gemakkelijk passeren van en naar de Gouwzee en het Markermeer.

Gedicht gemaal De Poel

Het nieuwe gemaal wordt gesierd met een gedicht, net als het oude gemaal De Poel met het gedicht van Ida Gerhardt. Uit een gedichtenwedstrijd is het gedicht 'Visitekaartje' gekozen. Lees hier het bericht van de prijsuitreiking.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden zijn op 1 februari gestart met de verplaatsing van het leefgebied van de Noordse woelmuis. Tijdens de bouw van het gemaal kan het autoverkeer gewoon gebruik blijven maken van de N518. Langs het werk geldt wel een snelheidsbeperking tot 30 km/u. Ter hoogte van het project is een omleiding via de bestaande parkeerplaats aangebracht. Door de weg tijdelijk te verleggen komt het bouwterrein aan de Poelzijde vrij. In april zijn de damwanden geplaatst, begin juli heien we de palen die het gemaal en de buizen voor de in- en uitstroom van het nieuwe gemaal moeten gaan dragen. Aansluitend starten we de ontgraving van het bouwterrein onder archeologische begeleiding. Tussen maart en december rijdt het verkeer over de bypass om alle bouwwerkzaamheden mogelijk te maken. Vanaf december ligt de weg weer grotendeels op zijn definitieve locatie maar is het rijvlak nog wel wat smaller.

Volgens planning is het werk klaar in september 2022. In de laatste twee weken van de bouwperiode (september) krijgt de weg zijn definitieve afmetingen en zijn de verkeersmaatregelen voorbij.

 

Leuke weetjes: 

  • Het nieuwe gemaal De Poel wordt – net als het oude gemaal – gesierd met een gedicht met de naam 'Visitekaartje' geschreven door mevrouw Hennie Pen-Dijkema. Na een voorselectie door de architect van het nieuwe gemaal en bestuurders van HHNK en Gemeente Waterland heeft het publiek dit gedicht tot winnaar uitgeroepen.
  • Het nieuwe gemaal krijgt een uitkijkpunt over de Gouwzee. De bestaande recreatieplaats komt terug.
  • Naar de toekomst van het oude gemaal De Poel voeren we op dit moment een haalbaarheidsstudie uit.
Bovenaanzicht nieuw gemaal De Poel

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats aan de Waterlandse Zeedijk nabij het huidige gemaal De Poel in de gemeente Waterland (zie kaart met locatie aanduiding). De kokers van het gemaal bouwen we onder de provinciale weg. Het verkeer over de weg blijft ook tijdens de bouw gehandhaafd.

Kaart met locatieaanduiding gemaal De Poel
Locatie nieuw gemaal De Poel

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De realisatiefase start op 1 februari en eindigt in het najaar van 2022.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Provincie Noord-Holland, Gemeente Waterland en RWS. De bouw van gemaal De Poel wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Rijkswaterstaat subsidieert de vispassage. Europa investeert in zijn platteland

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager K. Woestenburg via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.