Begin 2021 is de nieuwbouw van gemaal De Poel gestart. De afgelopen weken is de weg in ere hersteld, het gemaal officieel geopend en zijn de laatste bouten en moeren aangedraaid. Dit gemaal is klaar voor een toekomst met meer regenval en periodes van droogte en heeft een grotere verwerkingscapaciteit. Vissen kunnen het gemaal gemakkelijk passeren van en naar de Gouwzee en het Markermeer.

Onthulling gedicht gemaal De Poel

Het nieuwe gemaal wordt gesierd met een gedicht, net als het oude gemaal De Poel. Mevrouw Pen-Dijkema van dichterskring Waterland heeft het gedicht 'Visitekaartje' geschreven en samen met wethouder Astrid van de Weijenberg van de gemeente Waterland en hoogheemraad Siem Jan Schenk op donderdag 13 april feestelijk onthuld.

Waar vond het project plaats?

Het project vond plaats aan de Waterlandse Zeedijk nabij het huidige gemaal De Poel in de gemeente Waterland (zie kaart met locatieaanduiding). De kokers van het gemaal liggen onder de provinciale weg. 

Kaart met locatieaanduiding gemaal De Poel
Locatie nieuw gemaal De Poel

Met wie werkten we samen?

We werkten samen met Provincie Noord-Holland, Gemeente Waterland en RWS. De bouw van gemaal De Poel wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.  

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager K. Woestenburg via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.