Sinds deze week is het Geo-informatie Portaal beschikbaar via Menu > Zakelijk. Het portaal biedt toegang tot een verzameling openbare kaarten en data van het hoogheemraadschap. Bijvoorbeeld de Legger Wateren, waarop onder andere te zien is wie voor welk stuk water onderhoudsplichtig is, en de kaart over de dijkversterking Den Oever-Den Helder. Van ons watersysteem en de waterketen (rioolwaterzuivering) zijn datasets beschikbaar. Het portaal is in ontwikkeling en wordt steeds aangevuld met nieuwe data en kaarten.

Realtime data

Op aanvraag kunnen samenwerkingspartners zoals gemeenten en aannemers toegang krijgen tot meer data. Zij kunnen nu zelf via het portaal de data van HHNK gebruiken via webservices (een url link) en via een link toegang krijgen tot een kaartlaag. Dat is veel efficiënter dan voorheen. Bovendien zijn de gepresenteerde data realtime, dus geen verouderde data meer.