Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijke aflopende overgang van land naar water. Dit is een belangrijk leefgebied voor waterplanten en -dieren.

Voorwaarden algemeen

De aanleg van een natuurvriendelijke oever wordt alleen toegestaan als er voldoende ruimte aanwezig is voor de doorstroming van het water. 

Voorwaarden melding

Kunt u voldoen aan onderstaande regels en aan de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links)? Dan hoeft u alleen een melding te doen.

  • De natuurvriendelijke oever wordt niet aangelegd bij een dijk.
  • De natuurvriendelijke oever wordt aan de landzijde aangelegd. En dus niet aan de zijde van het water. Het profiel van de sloot blijft in stand.
  • De helling van de natuurvriendelijke oever is flauwer dan 1:2.
  • Resten van oude beschoeiingen of andere oeverwerken worden verwijderd.
  • De natuurvriendelijke oever geldt niet als compensatie voor een demping of verhardingstoename.

DigiD linkActiviteit melden

Voorwaarden vergunning

Voldoet u niet aan bovenstaande regels? Dan heeft u een vergunning nodig.

  • De natuurvriendelijke oever voldoet aan de toetsingscriteria uit de Beleidsregels watervergunningen. Deze vindt u op de pagina Downloads en links.

Goed om te weten

Wordt bij de aanleg een deel van de sloot gedempt? Dan moet deze demping worden gecompenseerd. Zie de pagina's Sloot dempen en Sloot graven. Twijfelt u of sprake is van een demping? Neem dan contact op met het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier. Of telefonisch: 072 582 8282.

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Daarvoor geldt een vast tarief. Zie de pagina Leges.

Voor een melding en voor het verwijderen van een natuurvriendelijke oever brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Meldingen handelen we binnen vier weken af.

Vergunningsaanvragen handelen we binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Welke eisen stelt het hoogheemraadschap aan de inrichting van een natuurvriendelijke oever?

Deze staan in de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen. Zie de pagina Downloads en links. Gebruik alleen planten die bijdragen aan een goede ecologie en waterkwaliteit. U kunt hierover contact opnemen met het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier. Of telefonisch: 072 582 8282.

Wie is er onderhoudsplichtig voor de natuurvriendelijke oever?

Meestal is dat de initiatiefnemer. Het is ook beter voor de ecologie als het droge en natte gedeelte van de natuurvriendelijke oever door één partij worden onderhouden. U kunt hierover contact opnemen met het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier. Of telefonisch: 072 582 8282.

Mag ik een natuurvriendelijke oever aanleggen als compensatie voor een demping of verhardingstoename?

Soms wel. Dit beoordelen we per situatie. U kunt hierover contact opnemen met het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier. Of telefonisch: 072 582 8282. Geef duidelijk aan hoeveel m² u moet compenseren. En waar u de natuurvriendelijke oever wilt aanleggen.

Heeft deze informatie u geholpen?