Zondagmiddag opende hoogheemraad Klazien Hartog het Museumgemaal Wilhelmina voor het zomerseizoen.

In haar toespraak wees mevrouw Hartog onder andere op de energietransitie. Daarvan is het Museumgemaal een prachtig voorbeeld. Samen met nog drie gemalen elders in de polder verving het elektrische gemaal Wilhelmina in 1928 in één klap in de Schermer 50 poldermolens. Natuurlijk had zij grote lof voor de vrijwilligers die al ruim een kwart eeuw inhoud aan de museale bestemming van het gemaal geven.

375 jaar Noordeindermeer

In het Museumgemaal is dit zomerseizoen een eenvoudige, maar bijzondere tentoonstelling te zien over de Noordeindermeer. Dit tussen de dorpen Noordeinde, Grootschermer en Driehuizen gelegen droogmakerijtje viel in 1647 droog, anno 2022 precies 375 jaar geleden. Het ging om een project van een edelman uit Groningen, Bernard Coenders van Helpen. Hij liet twee grote nieuwerwetse vijzelmolens bouwen om het meer droog te malen. Tijdens de rampzalige kerstvloed van 1717 liep de Noordeindermeer vol. Nog altijd herinnert een wiel aan de doorbraak. De boeren in de polder lieten in 1876 een klein hulpstoomgemaaltje bouwen. Dat hield samen met een molen de landerijen boven water. Nadat het gemaal in 1918 elektrisch was gemaakt, viel de molen onder de slopershamer. De plek waar hij heeft gestaan, is echter nog duidelijk herkenbaar. Het huidige poldergemaal dateert uit 1983 en werd gebouwd door Waterschap Het Lange Rond.

Bij de tentoonstelling hoort een informatieve folder. Die bevat ook een routekaartje van twee mooie wandelingen rond en door de jubilerende Noorderindermeer van respectievelijk tien en vier kilometer.

Het Museumgemaal is in juli en augustus iedere zondagmiddag en op 4 en 11 september open van 12:00 tot 16:00 uur. Adres: Molendijk 9, 1636 VK Schermerhorn. T. 072-502 1665. Entree: vrijwillige bijdrage.