De kreek van De Slufter loopt normaal gesproken naar het noorden. Maar afgelopen zomer liep de kreek naar het zuiden en tastte daar het duin aan. We zijn een aantal onderzoeken gestart naar wat er in De Slufter kan gebeuren. Voorlopig beperken we de opening van De Slufter.

Wat gaat er gebeuren en waar vindt het project plaats?

De ligging van de kreek van De Slufter verloopt vlakbij zee naar het noorden. Afgelopen zomer wandelde de kreek naar het zuiden in plaats van de gebruikelijke weg naar het noorden op te pakken. Dit was een verrassende ontwikkeling. Tot nu toe bleef de kreek naar het noorden wandelen. Na deze zomer deed de kreek dit niet en taste daar het duin aan. Om bij extreme storm de druk op de zeewerende Zanddijk te beperken, mag de opening tussen de duinen echter niet groter worden.

Foto Zanddijk

Onderzoek

Uit het verleden weten we dat de kreek van zuid naar noord wandelt en op een zeker moment weer terug gaat. We zijn een aantal onderzoeken gestart naar wat er in De Slufter kan gebeuren. Is het voor de veiligheid echt nodig dat de opening niet groter wordt? Wat gaat er gebeuren wanneer we De Slufter vrij laten bewegen en wat betekent dit dan voor de natuur? De antwoorden op deze vragen dragen bij aan het inzicht dat nodig is om voor veiligheid en natuur verantwoorde keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld wanneer over een aantal jaar besloten moet worden of menselijk ingrijpen opnieuw noodzakelijk is. Er zijn reeds nieuwe inzichten en mogelijkheden om de golfdoordringing en daarmee de veiligheid te bepalen. De komende jaren gaan we De Slufter monitoren met behulp van een aantal universiteiten om deze nieuwe inzichten te staven en ons voor te kunnen bereiden op een dergelijk besluit.

Stuifschermen geplaatst

Voorlopig beperken we de opening van De Slufter. We hebben daarom stuifschermen van wilgentakken op de koppen geplaatst om zand te vangen. Het verplaatste zand heeft een groot deel van de oude loop van de kreek opgevuld, hiermee is de kans kleiner dat deze weer open spoelt.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het onderzoek loopt, over de opbrengst van het onderzoek publiceren we regelmatig.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282. Ook kunt u kijken op het Weblog van Staatsbosbeheer.