Vanwege de droogte verzilt het Noordzeekanaal. Om te voorkomen dat de sloten die via sluizen in contact staan met het Noordzeekanaal te zout worden, gaan we minder schutten. Bij de Hanepadsluis, de Nieuwendammersluis en de Overtoomsluis moet u bellen om er door te mogen. Maar we zien nu dat bootjes zonder aankondiging voor de sluis liggen. Als er voldoende bootjes liggen te wachten om een sluis goed te vullen, openen we de sluis en wordt er geschut. Dat doen we niet voor een enkel bootje. Ook de Schermersluis wordt eens per uur geschut, of bij voldoende aanbod. Houd dus rekening met langer wachten voor deze sluisjes als u recreatief gaat varen.  

Overtoomsluis