Het hoogheemraadschap volgt de richtlijnen van het RIVM. We hebben maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen en de 'kritische processen' te garanderen.