Het hoogheemraadschap volgt de richtlijnen van het RIVM. We hebben maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen en de 'kritische processen' te garanderen.

Waterschappen behoren tot de vitale infrastructuur van Nederland. Het werk van HHNK zoals de verwerking van het afvalwater en het op peil houden van alle sloten, kan niet worden stopgezet. We zijn dus gewoon bereikbaar: per telefoon, e-mail en website.

Werkzaamheden

De meeste medewerkers werken thuis en niet op kantoor. Werkzaamheden in het veld, door HHNK en/of door aannemers, gaan gewoon door, evenals noodzakelijke toezichts- en handhavingswerkzaamheden. Daarbij nemen we vanzelfsprekend wel de RIVM-richtlijnen in acht.

Rioolwaterzuivering en waterbeheer

Het rioolwaterzuiveringsproces en het beheer van ons watersysteem gaan gewoon door. Deze processen draaien 24/7 door en kunnen we niet stilleggen. 

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten worden afgelast. Denk hierbij aan inloopbijeenkomsten en informatieavonden voor inwoners. Ook afspraken en vergaderingen binnen en buiten de deur gaan niet door. Bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de crisisbeheersing gaan wel door.

Bereikbaarheid

De dienstverlening blijft op niveau, al zullen wij wel meer via de telefoon en e-mail afhandelen. Ons centrale kantoor blijft open, wel met aangepaste openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.

Deze maatregelen blijven tot nader order van kracht. We houden de ontwikkelingen rondom de richtlijnen van het RIVM en de verspreiding van het coronavirus nauwlettend in de gaten.

Bouwprojecten

Het opdrachtgeversforum in de bouw (een netwerk van grote opdrachtgevers in Nederland, waaronder de waterschappen) hanteert de lijn dat zoveel mogelijk wordt doorgewerkt met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM. Tenders lopen bij opdrachtgevers door zolang de capaciteit dat toelaat. Er vindt veel overleg plaats over de crisis tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers om alles draaiende te houden. In een crisis als deze is communicatie belangrijker dan ooit. De komende periode zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar snel moeten vinden als er knelpunten ontstaan. Met elkaar zoeken we dan naar maatwerkoplossingen. Bij HHNK wordt tegelijkertijd vooruit gewerkt aan de voorbereiding van projecten die in de markt gezet kunnen worden als er meer ruimte komt. 

Uitstel van betaling

Bent u als ondernemer of particulier getroffen door de coronacrisis en kunt u de aanslag waterschapsbelasting op dit moment niet betalen, neem dan contact met ons op. Op werkdagen zijn we van 08:00 tot 17:00 uur te bereiken op 072 - 582 8282.