Deze week start het hoogheemraadschap met het maaien van wegbermen. Bij deze veiligheidsronde wordt er tot 1,5 meter vanaf de weg gemaaid en rondom verkeersborden.