Maaien van waterplanten start

We zijn gestart met het maaien van de waterplanten uit circa 6.000 km sloten. Dat doen we om wateroverlast te voorkomen. Door te maaien stroomt het water beter door en komt via gemalen uiteindelijk in zee terecht. Zo houden we Noord-Holland droog. Tijdens het maaien houden we rekening met de ecologie.

Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit. Ze houden de bodem en zwevende deeltjes vast, ze nemen licht en voedingsstoffen op en gaan daarmee de strijd aan met (blauw)algen. Ook bieden waterplanten een schuilplaats voor kleine dieren en vissen. Over het algemeen geldt: hoe meer soorten dieren en planten, hoe beter de kwaliteit van het water. Maar waterplanten die in de bodem wortelen en groeien tot aan het wateroppervlak, kunnen overlast veroorzaken. Bij veel regen houden ze het water vast waardoor het water niet goed kan doorstromen.

Planning maaien

De maaiboot komt waar nodig twee keer per jaar langs. Om rekening te houden met het vogelbroedseizoen beginnen we zo laat mogelijk en houden we ons aan de gedragscode wet Natuurbescherming voor waterschappen. Van half juni tot 1 augustus maaien we alleen daar waar de doorstroming in het geding komt. Deze maaironde is er vooral op gericht om het middendeel van de sloot vrij van plantengroei te houden. Aan de zijkanten laten we waterplanten zo veel mogelijk staan. Dat zijn de plaatsen waar kleine visjes en kevertjes zich schuil houden, en die willen we zo min mogelijk verstoren. In september/oktober is de tweede maaironde. In deze tijd is de natuur minder gevoelig voor verstoring en maaien we intensiever.

Rekening houden met waterdieren

Waterdieren zoals vissen geven we zoveel mogelijk de kans om te ontsnappen. De maaikorf van de boot heeft extra brede mazen. Als het water te warm is, dan maaien we niet omdat de vissen snel een tekort aan zuurstof krijgen. Het kan voorkomen dat vissen dan naar zuurstof happen of tijdelijk verlamd raken. Meestal herstellen de vissen en zwemmen weg. Ziet u na maaiwerkzaamheden toch dode vissen, of denkt u dat de vissen dood zijn? Laat ze dan liggen en bel het hoogheemraadschap via tel. 072 582 8282. Een medewerker van HHNK gaat naar de locatie toe om de situatie van de vis te onderzoeken en eventuele dode vissen weg te halen. Kijk voor meer informatie over de maaiwerkzaamheden op www.hhnk.nl/maaien.

Maaien in Julianadorp