E-mail

Portefeuille

Algemene bestuurlijke zaken

  • Algemene coördinatie
  • Contacten met andere overheden
  • Internationale zaken
  • Bestuurlijk-juridische zaken
  • Crisisbeheersing
  • Communicatie
  • Handhaving
  • Uniecommissie Bestuurszaken, communicatie en financiën

Vervangers