In principe moet ieder huishouden zijn aangesloten op de riolering. Is de afstand tot het riool te groot? Dan kan het huishoudelijke afvalwater via een zuiveringssysteem worden geloosd op oppervlaktewater. Bijvoorbeeld via een IBA, een septic tank of een helofytenfilter.

IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Er zijn meerdere types IBA beschikbaar, zoals IBA I, IBA II en IBA III. Een septic tank is een IBA I.

Een helofytenfilter is een ander type IBA waarbij het afvalwater over en langs bepaalde planten wordt geleid. De planten nemen voedingsstoffen op en zorgen voor de laatste zuiveringsstap.

Er zijn ook mogelijkheden waarbij helemaal geen afvalwater wordt geloosd, zoals een composttoilet.

Voorwaarden

Ongezuiverd huishoudelijk afvalwater

Het lozen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater op het water is verboden. De enige uitzondering is urine afkomstig van schepen.

Gezuiverd huishoudelijk afvalwater

Maakt u gebruik van een IBA, een septic tank of een helofytenfilter? Dan loost u gezuiverd huishoudelijk afvalwater.

 • U moet voldoen aan het Besluit lozing afvalwater huishoudens(externe link) en de Regeling lozing afvalwater huishoudens(externe link).
 • De IBA of septic tank heeft een inhoud van minimaal 6 m³ en voldoet aan de gestelde normen. Informeer hiernaar bij de aankoop van het systeem.
 • Al het huishoudelijke afvalwater komt terecht in het zuiveringssysteem. Dus ook het douchewater en wasmachinewater.
 • Er is slechts één huishouden aangesloten per zuiveringssysteem.
 • De lozing van het afvalwater op het water vindt plaats buiten de bebouwde kom.

Voor lozingen van gezuiverd huishoudelijk afvalwater heeft u geen vergunning nodig. U moet de lozingen wel bij ons melden.

DigiD linkMeld uw lozing

Bedrijfsmatige lozingen van huishoudelijk afvalwater

Om te mogen lozen via een IBA of septic tank bedraagt de afstand tot de riolering op meer dan:

 • 40 meter bij maximaal 10 inwoners;
 • 100 meter bij 11-25 inwoners;
 • 600 meter bij 26-50 inwoners;
 • 1.500 meter bij 51-100 inwoners;
 • 3.000 meter bij meer dan 100 inwoners.

De waarden van het monster mogen niet hoger zijn dan genoemd in onderstaande tabel.

Lozen in een aangewezen oppervlakte-waterlichaam(externe link)

Lozen in een niet aangewezen oppervlakte-waterlichaam

Parameter

Representatief etmaalmonster (mg per liter)

Steekmonster (mg per liter)

Representatief etmaalmonster (mg per liter)

Steekmonster (mg per liter)

Biochemisch zuurstof verbruik

  30

  60

  20

  40

Chemisch zuurstof verbruik

150

300

100

200

Totaal stikstof

  30

  60

Ammonium-stikstof

    2

    4

Onopgeloste stoffen

  30

  60

  30

  60

Fosfor totaal

    3

    6

Bedrijfsmatige lozingen kunt u melden via de webpagina van de Activiteitenbesluit Internet Module.

DigiD linkMeld uw lozing 

Goed om te weten

 • Voor lozingen op de bodem gelden ongeveer dezelfde regels. Het bevoegde gezag voor een lozing op de bodem is de gemeente. Neem hiervoor dus contact op met uw gemeente.
 • Wij mogen in afwijkende gevallen gebruik maken van maatwerkvoorschriften.

Leges

Voor een melding brengen wij geen leges (kosten) in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

We handelen meldingen binnen vier weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

Het lozen van huishoudelijk afvalwater voor burgers valt onder het Besluit lozing afvalwater huishoudens(externe link) en de Regeling lozing afvalwater huishoudens(externe link). Bedrijfslozingen vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer(externe link) of het Besluit lozen buiten inrichtingen(externe link).

Veelgestelde vraag

Hoe weet ik of ik een septic tank, een IBA II, een IBA III of een helofytenfilter moet gebruiken?

Wij schrijven geen middelen voor. Dat mag u zelf bepalen. De bedrijven die deze systemen plaatsen kunnen u adviseren. Een IBA II, een IBA III of een helofytenfilter werkt beter dan een IBA I/septic tank. De kans op een overschrijding van de lozingseisen is kleiner. Houd er ook rekening mee dat een helofytenfilter nogal wat ruimte nodig heeft.