Wilt u afvalwater van uw bedrijf lozen? Daarvoor heeft u onze toestemming nodig. Wij gaan over lozingen op het oppervlaktewater (sloten, meren en kanalen). En we adviseren de gemeente over lozingen op de riolering. Lozingen op de riolering moeten daarom bij ons én bij de gemeente worden gemeld.

Voorwaarden

Voldoet uw activiteit aan de volgende voorwaarden?

  • De activiteit is bedrijfsmatig.
  • De activiteit wordt op een vaste locatie verricht.
  • De activiteit is een continue activiteit of wordt regelmatig of voor een langere periode verricht.

Dan geldt het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Wordt de activiteit niet op een vaste locatie verricht? Dan geldt mogelijk het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Voor iedere lozing geldt de Zorgplicht. Dit houdt in dat u er alles aan moet doen om verontreiniging te voorkomen.

Activiteitenbesluit Milieubeheer

De meeste bedrijfsmatige lozingen zijn geregeld in het Activiteitenbesluit Milieubeheer(externe link). Hierin staan alle algemene milieuregels van het Rijk waar bedrijven of 'inrichtingen' aan moeten voldoen. De meeste agrarische activiteiten vallen hier ook onder. Zie voor een overzicht en de bijbehorende regelgeving de website van Infomil(externe link).

Voor deze activiteiten heeft u geen vergunning nodig. Een melding is voldoende. Bijvoorbeeld voor:

U kunt uw activiteit melden via de landelijke Activiteitenbesluit Internet Module. Het systeem stuurt uw melding automatisch door naar de gemeente en naar ons. U ziet direct of uw activiteit onder het Activiteitenbesluit valt en aan welke (aanvullende) voorwaarden u moet voldoen. Doe de melding ten minste vier weken voor aanvang van de activiteit. Dan hebben wij voldoende tijd voor de beoordeling. Lukt het niet om uw lozingssituatie goed in te vullen? Of wordt uw activiteit niet genoemd in het Activiteitenbesluit? Neem dan contact op met het cluster Vergunningen: 072 582 8282.

DigiD linkActiviteit melden

Valt uw activiteit onder het Activiteitenbesluit, maar kunt u niet voldoen aan de bijbehorende voorschriften? Dan kunnen we daar mogelijk van afwijken met maatwerkvoorschriften.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Lozingen die niet afkomstig zijn vanuit een inrichting vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen(externe link). De voorschriften zijn vrijwel gelijk. Dit betreft bijvoorbeeld afvalwater van een bodemsanering of van werkzaamheden aan vaste objecten zoals bruggen of viaducten. Deze lozingen kunt u via onderstaande knop melden bij het Omgevingsloket. Doe dit ten minste vier weken voor aanvang van de activiteit.

DigiD linkActiviteit melden

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Lozingen die niet onder bovenstaande besluiten vallen, vallen onder de Waterwet. Voor deze lozingen is een vergunning nodig. Dit zijn bijvoorbeeld (periodieke) lozingen van water dat vrijkomt bij het spoelen van een open bodemenergiesysteem. Of lozingen van (regen)water afkomstig van een bodembeschermende voorziening.

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Voor het behandelen van een vergunningsaanvraag brengen we leges (kosten) in rekening. Het tarief hangt af van de aard van de lozing. Zie de pagina Leges.

Voor een melding (met of zonder maatwerk) brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Meldingen handelen wij binnen vier weken af.

Voor vergunningsaanvragen die vallen onder de Waterwet geldt de uitgebreide procedure van zes maanden. Wij kunnen deze termijn nog verlengen als er aanvullende informatie nodig is. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving documentatie

De Keur, de Algemene regels bij de keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Zie voor meer informatie de website van InfoMil(externe link).

Goed om te weten

Voor lozingen moet u verontreinigings- of zuiveringsheffing betalen.